خریدار کلوخه روی و سرب ovdnhv ;g,oi v,d , svf

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 ovdnhv v,d T ovdnh vsvf T tv,akni svf T tv,akni v,d T ovdn , tv,a v,d T ovsn , tv,a svf T ala svf T tv,a ala svf T ovdn ala svf T v,d 10% v,d 20% v,d 30% T v,d 50% v,d 60% T v,d 65% T v,ds 70% , tv,a svf 50% , tv,a v,d 50% , ovdn v,d 50% , ovdn ;g,oi 50% v,d , ovdnhv 40% v,d ;g,oi , ovdnhv lunk v,d , ovdnh vlunk svf , ovdnh vluhnk v,d , svf , ovdnhv ;hvohki svf , ovnhv ;hvohki v,d , ovdnh vluhnk v,d , ovdnh vluhnk svf , tv,akni lunk svf , v,d , ,hvnhj v,d , ,hvnhj svf , ,hvnhj v,d , svf , whnhvj v,d , svf , hk,hu v,d ,hk,hu svf , svf 1% , svf 2% svf 10% , svf 12% , svf 13% nvwn , svf 14% , svf 15% , svf 16% , svf 17% , svf 18% , svf 19% , svf 205 , svf 21% , svf 22% , svf 23% , svf 24% , svf 25% svf 26% , ovdnhv svf 285 , ovdnhv svf 29 % ovdnhv v,d , svf 39% ovdnhv svf 30% , ovdnhv v,d , svf 35% ovdnhv v,d , svf 40% ovdnhv v,d , svf 55% ovdnhv ,v d , svf 77% ovdnh vv,d , svf 80% , ovdnhv v,d , svf 100% , ovdnhv , ovdnhv hk,hu luhnk v,d , ovdnh vhk,hu luhnk svf 

 

 

خریدار کلوخه روی و سرب ovdnhv ;g,oi v,d , svf

تامین  کلوخه روی و سرب 

خرید و فروش روی و سرب 

خریدار کلوخه و خاک روی و سرب 10 الی 50% 

خریدار معادن روی 

خریدار معادن سرب 

خریدا روی و سرب وارداتی 

تلفن و واستاپ 24 ساعته : +989016650528 

 

 

 

 

 

 

گروه شرکتای لبخند کاغذی(lakagold) کپی رایت کلیه حقوق معنوی و مادی و مدنی این سایت بدون اخذ اجازه کتبی مجاز نیست و پیگرد قانونی دارد )

Please publish modules in offcanvas position.