خریدار معدن طلا ovdnhv lunk xgh

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Ovdnhv lunk xgh, ovndhv luhnk xgh, ovdn xgh, ovdn lpn, ni lunkd xghh, ovnhvhk luhnk xgh, ovnhvhk lunk xgh, ovdn luhnk \gd ljhg, ovdnhvhk luhnk \gd ljhg, ovdnhv lunk xgh nv jfvdc, ovdnhv lunk xgh nv lian, ovdnhv lunk xgh nv h, vldi, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk ovhshk v, q, d, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk ;vnsjhk, ovndhv lunk xgh nv hsjhk jivhk, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk hwtrihk, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk Hbvfhd[hk yvfd, ovdnhv lunk xgh nv f, sjhk Hfhn, ovndhnv lunk xgh n vhvh;, ovdnhv lunk xgh nv f, mdk civh, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk slkhk, ovdnhv lunk xgh nv alhg, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk sdsjhk, ovdnhv lunk xgh nv vhinhk, ovdnhv lunk xgh nv ahckn hvh;, ovdnhv lunk xgh nv j;hf, ovnhv luhnk xgh nv j;hf, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk ck[hk, ovdn lunk xgh nv ck[hk, ovdnhv luhnk xgh nv hdvhk, odnhv luhnk xgh nv Htvdrh, ovdnhv luhnk xgh nv hvlksjhk, ovdnhv lunk xgh nv v, sdi, ovdnhv luhnk xgh nv ;hkhnh, ovdnhv luhnk xgh nv lain, ovdnhv luhnk xgh nv f[fk, vn, ovdnhv lunk xgh nv hiv, ovdnhv lunk xgh nv ;vlhkahi, ovdnhv lunk xgh nv skkn[, odnhv lunk xgh nv j, xgv, odnhv lunk xgh nv aivsjhk j;hf, ovdnhv ;hvohki xgh, odnhv ;kahdkjvi xgh, odnhv oh; \v udhv xgh  Ovdnhv lunk xgh, ovndhv luhnk xgh, ovdn xgh, ovdn lpn, ni lunkd xghh, ovnhvhk luhnk xgh, ovnhvhk lunk xgh, ovdn luhnk \gd ljhg, ovdnhvhk luhnk \gd ljhg, ovdnhv lunk xgh nv jfvdc, ovdnhv lunk xgh nv lian, ovdnhv lunk xgh nv h, vldi, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk ovhshk v, q, d, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk ;vnsjhk, ovndhv lunk xgh nv hsjhk jivhk, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk hwtrihk, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk Hbvfhd[hk yvfd, ovdnhv lunk xgh nv f, sjhk Hfhn, ovndhnv lunk xgh n vhvh;, ovdnhv lunk xgh nv f, mdk civh, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk slkhk, ovdnhv lunk xgh nv alhg, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk sdsjhk, ovdnhv lunk xgh nv vhinhk, ovdnhv lunk xgh nv ahckn hvh;, ovdnhv lunk xgh nv j;hf, ovnhv luhnk xgh nv j;hf, ovdnhv lunk xgh nv hsjhk ck[hk, ovdn lunk xgh nv ck[hk, ovdnhv luhnk xgh nv hdvhk, odnhv luhnk xgh nv Htvdrh, ovdnhv luhnk xgh nv hvlksjhk, ovdnhv lunk xgh nv v, sdi, ovdnhv luhnk xgh nv ;hkhnh, ovdnhv luhnk xgh nv lain, ovdnhv luhnk xgh nv f[fk, vn, ovdnhv lunk xgh nv hiv, ovdnhv lunk xgh nv ;vlhkahi, ovdnhv lunk xgh nv skkn[, odnhv lunk xgh nv j, xgv, odnhv lunk xgh nv aivsjhk j;hf, ovdnhv ;hvohki xgh, odnhv ;kahdkjvi xgh, odnhv oh; \v udhv xgh, ovdnhv luhnk xgh, ovdnh vlunk xgh, ovdnhv vdthdkvd xgh, ovdnhv, ovdnhv ;hvohki hsjpwhg xgh , ovdnhv lunk o,d , ovdnhv lunk hv,ldi , ovdnhv ;hvohki hr nvi , ovdnhv ;hvohki joj sgdlhk , ovdnhv ;hvohki \,dh cv;hk , ovdnhv ;hvohki ihd xgh , ovdnhv lunk xgh nv hdvhk , ovdn , tv,a lunk xgh , ovdn , tv,a luhnk xgh , ovdnhv hk,hu luhnk \gd ljhg , ovdn lunk \gd ljhg , efj lunk xgh , luhnk xghd hdvhk , lunk xghd hdvhk , lhg;dk luhnk xgh , lhg; lunk xgh , av;j gfokn ;hydb , av;j ovdn xgh , ovdnh voh; xgh , tv,a oh; xgh , oh; \v udhv xgh lunk xgh fh 5 \d \d hl xgh nv jk , oh; , udhv jk , hclda oh; xgh , jsj oh; xgh , hclhda;hi oh; xgh , hclhda'hi oh; xgh , hsjhn sdsjhkd , ugdvqh sdsjhkd chni , jhldk svlhdi luhnk xgh , svlhdi 'bhvd xgh , svlhdi 'bhvd nv lunk xgh , svlhdi 'bhvd nv luhnk xgh , LUHNK XGH , OVDNH VLUHNK XGH , OVDNHV ;HVOHKI XGH , OVDNH VLUNK XGH , OVDNHV VDTHDKVD XGH VDTHDKVD XGH , ;HVOHKI HSJPWHG XGH , OVDNHV HK,HU ;HVOHKI XGH , LUNK XGH , AV;J GFOKN ;HYBD , FHCV'HKD GFOKN ;HYBD , FHCV'HKD GFOKN ;HYBD , AV;J GFOKN ;HYBD , JHLDK SVLHDI LUHNK XGH , JHLDK SVLHDI LUNK XGH , JHLDK SVLHDI XGH , JHLDK SVLHDI OX J,GDN XGH , JHLDK LHADK HGHJ LUHNK XGH , OVDN , TV,A LUNK XGH , OVDN , TV,A LUHNK XGH , LUHNK XGH N VJ;HF , LUHNK XGH NV OVHSHK , LUHNK XGH NV JFVDC , LUHNK XGH NV O,D , LUNK XGH NV HV,LDI , LUHNK XGH NV OVHSHK VQ,D , LUHNK XGH NV FVNS;K , SHDKN SNDL , ALA XGH , OVDN , TV,A LP,WGHJ LUNKD 

 

خریدار معدن طلا ovdnhv lunk xgh

شرایط خرید معدن طلا :

معادن طلا ( پلی متال )  دارای ذخیره طلای اکسیده بطور میانگین 1/5 PPM  الی 5 PPM در هر تن .

مالک محدوده با ارسال درخواست کتبی به این بازرگانی به همراه پروانه ثبت محدوده ، آنالیز های دستی یا گزارش اکتشافات کامل طلا ، به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نمائید .

در صورت وجود واسطه یا کارگذار ، در ابتدا نامه درخواست به این بازرگانی نام و کد ملی کارگذار در پیرو ... ذکر شود .

شرایط بازدید :

هزینه تردد و رفت و برگشت ، هتل + هزینه های آزمایشات نمونه های برداشت دستی از سطح و یا ترانشه ها بر عهده مالک می باشد در صورت تائید کارشناس اول ، سپس کارشناس دوم امکان خرید محیا میشود که فاکتورهای دیگر از جمله جاده های دست راسی ، عدم داشتن معارض حقیقی ، حقوقی ، و محیط زیست نیز از شرایط دیگر خرید است .

نکته : هر گونه هزینه قبل از خرید بر عهده مالک است ، در صورت خرید قطعی که محدوده معدنی مالک ( معدن طلا ) غنی باشد و خرید انجام شود هزینه ها پرداخت میشود ، در صورت عدم غنی بودن هزینه ها مسترد نمی شود و برعهده مالک است .

این مجموعه در قبول و رد پیشنهادات مختار است .

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن و واتساپ/روبیکا/پلاس روش/ایتا: +989016650528

گروه شرکتای لبخند کاغذی(lakagold) کپی رایت کلیه حقوق معنوی و مادی و مدنی این سایت بدون اخذ اجازه کتبی مجاز نیست و پیگرد قانونی دارد )

Please publish modules in offcanvas position.