ریفاینری طلا \hghda'hi xgh , Gold Refinery iran

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ریفاینری طلا چیست ؟  Gold Refinery

ریفاینری طلا (Gold Refinery) یا همان پالایشگاه طلا می باشد ، اکثر معدن کاران طلا در دنیا و ایران  بعد از مرحله استخراج طلا به روشن رو باز ( Open Pit ) از کانسگ ( سنگ طلا دار ) یا پلاسر ( طلای ریز در خاک و شن طلا دار ) که اکثرا به روش سیانوراسیون است (Cyanide )، طلا را به روش لچینگ (Leching) و کربن اکتیو (Activated Carbon) استخراج می کنند  . نیاز به تصویه طلای ناخالص استخراج شده دارند که باید فلزات همراه و ناخالصی های آن جداسازی شود ، ریفاینری این وظیفه را بر عهده دارد ، بنابراین ریفاینری تصویه خانه طلا است و مواد مزاحم و فلزات همراه را جدا سازی نموده و طلا خالص می نماید همان عیار 24  و خلوص طلا را تا 999.9 به افزایش می رساند   .

ریفاینری طلا \hghda'hi xgh gold Refinery

 Vdthkdvd xgh , vdthkdvd xghd hdvhk , vdthkdvd ala xgh , vdthdkvd xgh lain vdthdkvd jivhk vdthdkvd j;hf vdthdkvd hsjhk jivhk v ck[hk v j,cgv vdthdkvd hwtihk vdthdkvd cva,hvk vdthdkvd hr nvi v hsjhk ovhshk vq,d vdthdkvd hsjhk ovhshk [k,fd vdthdkvd hvlksjhk vdthdkvd v,sdi vdthdkvd jv;di vdthdkvd ;hkhnh vdthdkvd hlvd;h vdthdkvd thvksi vdthdkvd Hglhk vdthdkvd rchrsjhk vdthdkvd gvsjhk vdthdkvd chinhk vdthdkvd ikn vdthdkvd jhdgkn vdthdkvd l,ji vdthdkvd cv hojvhk vdthdkvd joj sgdlhk vdthdkvd hpnhe ;hvohki vdthdkvd , hpnhe ;hv’hi v shoj vdthdkvd svlhdi ‘bhvd vdthdkvd jhldk lhgd vdthdkvd \hdhk khli vdthdkvd , hk,hu vdthdkvd gdsj vdthdkvd vdthdkvdhsjvhdgh vdthdkvd hsjvhgdh vdthdkvd hdjhgdh vdthdkvd l[hvsjhk vdthdkvd hk’gsjhk v s,mds ریفاینری طلا و ریفاینری کارخانه طلا و ریفانیری معادن طلا و ریفاینری های جهان و ریفاینری در آلمان و ریافنیری در اتریش و ریفاینری در ایتالیا و ریفاینری در ایتالای و ریفاینری در ایران و ریفایرنی در تهران و ریفایتری در مشهد و ریفاینری در زنجان و ریفایرنی در تکاب و ریفاینری فرانسه.  ریفاینری تهران   

\hghda’hi xgh , \hghda’hi xgh hdvhk , \hghda’hi xgh nv [ihk \hghda’hi xgh hr nvi , \hghda’hi xgh lain , \hghda’hi xgh j;hf , \hghda’hi xgh jivhk , \hghda’hi xgh lain , \hghda’hi xgh ck[hk , \\hghda ‘hi xgh jfvdc , \hghda’hi xgh gvsjhk , \hghda’hi xgh hsjhk ovhshk vq,d , \hghda’hi xgh hsjhk ovhshk alhgd , \hghda’hi xgh hsjhk ovhshk [k,fd , \hghda’hi xgh fvns;k , \hghda’hi xgh cv hojvhk , \hghda’hi xgh hjvda , \hghda’hi xgh l[hvsjhk , \hghda’hi xgh jv;lksjhk , \hghda’hi xgh v,sdi , \hghda’hi xgh Hlvd;h , \hghda’hi xgh ;hkhnh , \hghda’hi xgh ]dk , \hghda’hi xgh h,ksh jv;di , \hghda’hi xgh hiv , \hghda’hi xgh h,vldi , \hghda’ih ih [ihk , gdsj \hghda’hi ihd [ihk , gdsj \hghda’hi ihd nkdh  ریفاینری طلا و ریفاینری کارخانه طلا و ریفانیری معادن طلا و ریفاینری های جهان و ریفاینری در آلمان و ریفاینری در اتریش و ریفاینری در ایتالیا و ریفاینری در ایتالای و ریفاینری در ایران و ریفاینری در تهران و ریفایتری در مشهد و ریفاینری در زنجان و ریفاینری در تکاب و ریفاینری فرانسه  , vdthdkvd lain , vdthdkvd jivhk , v j;hf , vdthdkvdck[hk , v hjshk jivhk , v hdjhgdh , v ;hkhnh , vdthdkvd gdlndv, , vdthdkvd ovhshk vq,d , vdthdkvd o,d , v fvns;k , v jvfj pdnvi , v cv liv , v cv hojvhk , vdthdkvd hr nvi , vdthdkvd v,sdi , vdthdkvd rchrsjhk ,  ;hvohki shvd’,kd , vdthdkvd lunk shvd’,kd , vdthdkvd xghd l,ji , vdthdkvd cva,hvk , vdthdkvd gdsj vdthdkvdihd [ihk , Gold Refinery, Iran Gold Refinery, Jahan Gold Refinery, Mashhad Gold Refinery, Tehran Gold Refinery, Takab Gold Refinery, Zanjan, Khorasan Razavi, South Khorsan Gold Refinery, North Khorasan Gold Refinery, Tehran Province Gold Refinery, Isfahan Gold Refinery Moteh, Aq Dareh Gold Refinery, Zarshavarn Gold Refinery, Zar Mehr Gold Refinery, Russia Gold Refinery, Armenia Gold Refinery, Gold Refinery, Azerbaijan Gold Refinery, Construction of Gold Refinery in Iran Gold Refinery Invitation to Buy Refinery Gold, Gold Refinery Capital, List of Refineries in Iran and the World F Gold Mines of Iran F Gold Mines Private Sector in Iran, Gold Refinery Private Sector in Iran

ریفاینری طلا Iran Gold Refinery

فرآیند تصفیه فلزات گرانبها  در ریفاینری های دنیا  (Gold refinery in the world)

ریفانیری طلا در قالب چکیده : ABSTRACT

تهیه و تنظیم : علیرضا سیستانی زاده اقدم

ریفاینری طلا (Gold Refinery) در این مقاله با توجه به  اینکه اکثرا ریفاینری های طلا ( پالایش طلا )  ( Gold refining ) به دلیل نیاز به خرید و تامین کاتد طلا ، کنسانتره طلا و مواد خام اولیه خود مبتنی و وابسته به کارخانه طلا ، شمش طلا ،  معادن طلا ، استخراح طلا و صنایع وابسته می باشد و همانگونه که طلا و معادن طلا نایاب و محدود است ، از سوی در این زمینه ( ریفاینری ) با علم و آگاهی و تحقیق کامل و قطعی میتوان گفت حتی یک مورد مقاله ، پروپوزال و هیچ گونه متن و مستنداتی در هیج کتابخانه و فضای اینترنت هم وجود ندارد از سوی دیگر وجود معادن طلا و کارخانه های طلا  درایران ، نیاز به احداث ریفاینری طلا است  ( Construction of gold refinery ) ، ضمن ضروت نگارش این پروپوزال لازم است کل صنایع وابسته و همراه این صنعت نادر و ناشناخته نیز تشرح شود و باید اعلام شود اولین و منحصر بفرد ترین پروپوزال در صنعت ریفاینری طلا  تقدیم می شود ، در سالهای اخیر، تعداد معادن طلا و شرکتهای فرآوری مواد معدنی ( فلزات گرانبها ازجمله طلا GOLD ) رو به افزایش و میزان تولید طلا نیز رو به افزایش نهاده است که این امر باعث نیاز به  احداث ریفاینری طلا (Gold Refinery) جهت پلایش طلا و تولید شمش طلا (Production of gold bars) شده است ،معمولا عیار طلای تولیدی در واحدهای استحصال طلا (gold extraction ) پایین و معمولا به صورت کنسانتره و یا کاتد می باشد.  ریفاینری طلا در جهان (Gold refinery in the world) و سایر کشورهای تولید کننده طلا، معمولا طلای تولید که به شکل کنسانتره و کاتد طلا می باشد که محصول استخراج و فرآوری شده در معادن به شرکتهای دیگر فروخته می شود در این واحدها، با توجه به عیار مورد درخواست بازار و مشتری، طلا با عیار بالاتر و خالصتر تصفیه و تولید می گردد. از آنجائیکه کار تصفیه طلا نیاز به انجام یک فرآیند هزینه بر و تکنولوژیک و نیاز به دقت بالا برای جلوگیری از ریخت و ریز مواد دارد ، در حوصله شرکتهای معدنی نمی گنجد و عموم شرکتهای معدنی به لحاظ حذف خطاهای در مراحل تصفیه از احداث این واحد خود داری و محصول خود را با عیار پایین تر تولید و به شرکتهای تصفیه ( ریفاینری طلا یا پالایشگاه طلا ) فروخته و این شرکتها نیز طلای عیار پایین را به طلای عیار بالا تبدیل می کنند.

از آنجائیکه در ایران چنین واحد مستقلی وجود ندارد ، طلای تولیدی در بازار توسط غالکارهای سنتی به شمش های با عیار بالاتر تبدیل می شود. لذا این هدف مطرح شد تا با احداث و تاسیس یک واحد تصفیه طلا دارای تکنولوژی روز دنیا و با استفاده ار آخرین روشهای مهندسی روز اقدام به تولید شمش طلا، نقره و جیوه فلزی با هر عیار مورد درخواست مشتری و با کیفیت بالا گردد. در این واحد کنسانتره و یا کاتد حاوی فلزات گرانبها و کنسانتره جیوه در سطح کشورخریداری و با انجام یک سری فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی که شرح آن در این مقاله ارایه شده است، که در این ریفاینری نمونه اقدام به تولید سه فلز طلا، نقره و جیوه خواهد شد.

 

 تاریخچه طلا و ریفاینری طلا (History of gold and gold refinery) :

 برای قرن ها، طلا به ویژگی های منحصر به فرد، نایابی، زیبایی، و عدم فناپذیری، مورد توجه همیشگی انسانها بوده است. کشورها طلا را به عنوان ذخیره ثروت و وسیله ای برای تبادل معاملاتی پذیرفته اند و افراد برای کسب اطمینان از تغییرات و عدم ثبات پولهای کاغذی، همواره بدنبال خرید و ذخیره طلا بوده اند. در حال حاضر، معاملات طلا بجای شیوه های سنتی استفاده از شمش، سکه و جواهرات، در بازارهای بورس بین المللی صورت می گیرد. قراردادهای سلف خرید و فروش طلا، از ابزارهای معاملاتی با ارزش هستند که تولید کنندگان تجاری و مصرف کنندگان طلا از آنها استفاده می کنند.طلا در طبیعت به صورتهای مختلفی یافت می شود: در ترکیبات نقره و سرب، رگه های کوارتز، طلای بستر رودخانه و یا به همراه سولفیدها، در آب شور مقادیر قابل توجهی طلا یافت می شود اما استحصال آن مقرون به صرفه نیست.تلاشهای اولیه برای کسب طلا از هنگام اولین سفر دریایی کریستلف کلمب صورت گرفت. از سال 1492 تا 1600، کشورهای آمریکایی شمالی و جنوبی و جزایر واقع در کارائیب بیشترین میزان استخراج طلا را داشتند و معاملات تجاری عمدتا توسط این کشورها انجام می شود. در اواسط قرن 17، کلمبیا، پرو، اکوادور، پاناما، و جزایر اطراف آن بیش از 61% از طلای کشف شده جدید را در اختیار گرفتند. در قرن 18، این کشورها 80% طلای جهان را عرضه می کردند. پس از اکتشاف طلا در کالیفرنیا در سال 1848، آمریکای شمالی به عنوان بزرگترین تولید کننده و عرضه کنده طلای جهان شناخته شد.

 از سال 1850 تا 1875 مقدار اکتشاف طلا در جهان از 350 سال گذشته آن، بیشتر شد و در سال 1890، رگه های یافت شده طلا در آلاسکا و یونان مهمترین منابع طلا شناخته شدند و تنها اندک زمانی پس از آن، طلا در آفریقا کشف شد و امروزه، بزرگترین تولید کنندگان طلا : آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، چین، اندونزی و روسیه هستند. 

طلا نجیب ترین فلز است و این کلید اسرار ابدی آن است در ید نگارنده و هم کاربردهای فراوان آن در صنعت را میتوان نام برد ، به عنوان مثال ، طلا تنها فلزی است که توسط هوا یا آب توسط اکسیژن یا گوگرد مورد حمله قرار نمی گیرد و دوام آن در هر شرایطی باعث استفاده گسترده آن در سکه و جواهرات در طول اعصار شده است. طلا تنها فلزی است که به طور کلی در حالت فلزی در طبیعت یافت می شود و تنها ترکیبات طلا که در حالت طبیعی وجود دارد ، گونه های تلوراید و استبنیت ، AuTe2 و AuSb2 است • طلا با تمام هالوژن ها واکنش نشان می دهد ، که برای تولید Au2Br6 تحت یک واکنش گرمازا با پودر طلا در دمای اتاق قرار می گیرد ، از اهمیت بیشتری برای متالورژی استخراج ، شیمی مجتمع های طلا در محلول های آبی است و این موضوع بسیار گسترده تر است ، طلا به طور سنتی پذیرفته شده است که مجتمع های طلا در محلول آبی می توانند در یکی از دو حالت اکسیداسیون ، aurous (+ 1) یا auric (+ 3) وجود داشته باشند ، و تمام مجموعه های طلا با علاقه هیدرومتالورژی در این دو گروه قرار گیرند.

 در سالهای اخیر ، ترکیباتی با حالت اکسیداسیون رسمی -1 ، + 2 ، + 4 و + 5 تهیه و شناسایی شده اند (Puddephatt، 1978؛ Schutte، 1985) ، اما این ترکیبات در حال حاضر بیشتر یک کنجکاوی دانشگاهی هستند و در این پیان نامه به آن پرداخته نمیشود . ترمودینامیک پیش بینی می کند که نه کاتیون های aurous و نه auric در محلول آبی پایدار خواهند بود ، بلکه توسط آب به طلای فلزی کاهش می یابند (بخش 15.1.2 را ببینید). به منظور تثبیت این یونها در محلولهای آبی ، لازم است یک لیگاند کمپلکس سازی و یک ماده اکسید کننده مناسب استفاده شود ، زیرا هیچ واکنشی رخ نمی دهد مگر اینکه هر دو در محلول وجود داشته باشند. به عنوان مثال ، طلا نه در اسید نیتریک (یک ماده اکسیدکننده) و نه در اسید کلریدریک (یک لیگاند کمپلکس) حل نمی شود ، اما به راحتی در مخلوطی از این دو ، حل می شود چه جامد باشند ، چه در محلول و چه در حالت گازی ، ترکیبات طلا به طور کووالانسی پیوند می خورند .

مهمترین بخش استحصال طلا و تولید شمش کارخانه استحصال و تولید محصول نهایی شمش طلا با خلوص 999  ریفاینری طلا (gold refinery )است ، که بعد از استخراج طلا و تولید کنسانتره طلا (Production of gold concentrate) ، نیاز است برای جداسازی عناصر مزاحم و همچنین تولید شمش طلای خالص ، محصولی نهایی بعد از فرآوری در ریفاینری فرایند استحصال انجام  شود ، در این پایان نامه ضمن باز کردن موضوع ازهمه  ابعاد از جمله قبل و بعد از ریفاینری نیز پرداخته میشود  و به عبارتی صفر تا صد این صنعت ( تولید شمش طلا ) Production of gold bars استخراج طلا ، فراوری مواد معدنی ، نهایتا تولید شمش طلا و عرضه به بازار نیز کار شده استف با توجه به  سکرت کار کدرن تولید کنندگان طلا و عدم انشتار اطلاعات فنی و علمی در سایتهای  آنان و عدم اجازه ورود به این کارخانه و به زبانی ساده چراغ خاموش کردن این تولید کنندگان در ایران و جهان تهیه پایان نامه حاضر ضمن نداتشن مورد مشابه بلکه با توجه به وجود معادن طلا زیاد در ایران و نیاز شدید به احداث ریفاینری ، ضرورت ایجاد آن کاملا احساس میشود  و همچنین باید گفت که کمتر کسی به این موضوع پرداخته ، و نگارنده یقین دارد این اولین پایان نامه در با موضوع ریفاینری در ایران می باشد .

تاریخچه ریفاینری :

روش های ریفاینری طلا :

در واقع چند روش مختلف برای تصفیه طلا  ( gold refining ) وجود دارد. بسته به مقدار طلا که با آن کار می کنید و سطح خلوص مطلوب ، دو روش رایج در تصفیه طلا استفاده از حرارت ( ذوب ) gold melting درجه حرارت بالا و استفاده از مواد شیمیایی برای تصفیه طلا است.

تصفیه با حرارات ( ذوب نمودن ) یکی از قدیمی ترین روشهای تصفیه فلزات است. حتی در کتاب های مقدس تمام ادیان نیز ذکر شده ، تصفیه توسط آتش روش ترجیحی برای مقادیر بیشتر طلا است. در دوران باستان ، این شکل از تصفیه شامل یک صنعتگر بود که در کنار آتش داغ با طلای مذاب در یک کوره در حال کار بود تا ناخالصی ها یا سوراخ هایی که به بالای فلز مذاب می آمد را از بین ببرد. با رسیدن شعله های آتش بیش از 1000 درجه سانتیگراد ، این کار قطعاً یک کار خطرناک برای تصفیه طلا بود. امروزه این سنت به استثنای چند پیشرفت در زمینه ایمنی و دقت ، تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است.

روش دوم تصفیه طلا شامل استفاده از مواد شیمیایی است. از اسیدهای قوی برای حل ناخالصی های موجود در سنگ طلا استفاده می شود و پس از آن خنثی و شسته می شود و ناخالصی ها را با خود می برد. محصول حاصل یک ماده گل آلود است که تقریباً طلای خالص است (99.999٪ یا 24K). این ماده گل آلود خشک می شود تا زمانی که به صورت باقیمانده پودر در آید و سپس با مشعل یا منبع حرارت دیگر گرم می شود تا پودر طلا به ذوب طلای قابل استفاده تبدیل شود. اسیدهای مورد استفاده برای این فرآیند اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک است.

استخراج طلا به فرآیندهای مورد نیاز برای استخراج طلا از سنگ معادن طلا اطلاق می شود. این ممکن است نیاز به ترکیبی از خرد شدن ، فرآوری مواد معدنی ، فرآیندهای هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی بر روی سنگ معدن داشته باشد.

دو روش تصفیه طلا که معمولاً برای بدست آوردن طلای خالص استفاده می شود ، عبارتند از: فرآیند میلر و فرآیند وهلویل. فرآیند میلر از کلر گازی برای استخراج ناخالصی ها هنگامی که طلا در نقطه ذوب است استفاده می کند. ناخالصی ها به صورت لایه ای روی سطح طلای خالص مذاب جدا می شوند. فرآیند میلر سریع و ساده است ، اما طلا با خلوص حدود 99.5 درصد تولید می کند. فرآیند Wohlwill با الکترولیز خلوص را به حدود 99.99 درصد می رساند. در این فرآیند ، ریخته گری طلای ناخالص به یک محلول الکترولیت اسید کلریدریک و کلرید طلا کاهش می یابد. تحت تأثیر جریان الکتریکی ، طلا به یک الکترود با بار منفی (کاتد) مهاجرت می کند و در آنجا به حالت فلزی کاملاً خالص بازگردانده می شود و ناخالصی ها را به عنوان یک محلول یا باقی مانده جدا می گذارد.

سنگ معدن قبل از شستشوی انباشته و خرد می شود. سنگ معدن با درجه بالا در برابر شستشوی سیانور در اندازه ذرات درشت ، به منظور بازیابی مقادیر طلا ، به پردازش بیشتر نیاز دارند. تکنیک های فرآوری می تواند شامل سنگ زنی ، غلظت ، بو دادن و اکسیداسیون فشار قبل از سیانید شدن باشد.

و آخرین مرحله  که همان محصولی نهایی  ( طلا ) می باشد به شکل ناخالص در قالب ( کاتد طلا ) ذرات ریز طلا بهم چسبیده به پشم فولاد ( سیم های نازک شبیه سیم ظرف شویی ) از آخرین مرحله از کارخانه فرآوری به اتاق طلا انتقال یافته و بعد از این مرحله به کارخانه ریفانیری طلا ( پالایشگاه طلا ) منتقل میشود و سپس در این مرحله با اسید شویی  در مخازن مختلف ( تصویری شماره 1 )  با اسید کلریک و تیزاب سلطانی  فلزات همراه  مثل نقره ، آهن ، جیوه ، آنتی موان  و سایر فلزات که به نوع مواد اولیه و ماده میزان اولیه طلا بستگی دارد و این فلزات در حجم و میزان مختلف خواهد بود و مواد مزاحم را جدا سازی نموده و با تبدیل به پودر طلا ( تصویر شماره 2 ) به بخش ذوب منتقل شده و در اینجا به حرارت لازم پودر طلا تبدیل به شمش های 7 الی 8 کیلو گرمی میشود ( تصویر 3 ) بعد از این مرحله که خلوص طلا به میزان مورد نظر 999 می رسد با برش به قطعات مورد نظر یا تبدیل به گرانول طلا ( ساچمه طلا ) برای توازن و انتخاب وزن مورد نظر آخرین مرحله پالایش را با ذوب مجدد در قالبهای چدنی ( تصویر شماره4) و ریختن در قالبهای گرافیتی  شمش طلا ، محصول نهایی ریفاینری طلا تولید میشود .

  •  1 مخازن اسید شوئی
  •  2 پودر طلا
  • 3 کوره ذوب پودر طلا
  •  4 کوره چدنی
  •  5 قالب های گرافیتی
  •  6 قالب گرافیتی
  •  7 شمش های 8 کیلو گرمی میله ای
  •  8 تبدیل شمش های میله ای به شمش های یک کیلو گرمی
  •  9 شماره زنی
  •  10 محصول نهایی

 

ریفاینری  (Gold refinery)

 تشریح فرایند یک نمونه ریفاینری (Gold refinery) طلا در ایران :

استحصال طلا و نقره از کنسانتره و یا کاتد حاوی طلا و نقره

 

ریفاینری طلا ( کارخانه استحصال طلا ) Gold mining factory یا همان پلایشگاه طلا مبتنی و وابسته  به ورود خوارک مورد نیاز خود جهت تولید شمش طلا (Gold Bullion) می باشد که شامل کاتد طلاGold) cathode) ، کنسانتره طلا (Gold concentrate )، مصنوعات طلا Gold artifacts)) طلای ذوب شده (Molten gold)، طلای کم عیار است(low grade gold) ، با ارسال کاتد طلا از کارخانه فرآوری مواد معدنی ( فلزات رنگین و گرانقیمت ) یا با خرید کاتد و یا کنسانتره طلا کار فعالیت ریفاینری (Gold refinery) طلا آغاز میشود ، ابتدا توزین ( در وزن های یک کیلو گرمی منقسم میشود ) و تعیین عیار می گردد ( که معمولا از عیار 995 الی 999 خلوص تعین می شود ) لازم به توضیح است عیار طلا در بین مردم و حتی خواص به عنوان طلای 18 عیار شناخته میشود که این نوع طلا با اضافه نمودن مس ، نیکل عیار طلای خالص 24 Pure carat 24) ( را به 18 کاهش می دهند برای تولید مصنوعات طلا به دلیل نرم بودن طلا و عدم استفاده در زیور آلات سایر فلزات به آن اضافه می نمایند هم صرفه اقتصادی برای طلا ساز داشته که اجرت ساخت دریافت می کنند و هم سخت شدن امکان تولید  ساخت مصنوعات طلا ( النگو ، انگشتر ، زنجیر طلا ، گوش واره و ..... جواهر ......)  را فراهم می آورد ، شمش طلای خالص در اصل طلای 24 عیار می باشد که  در ریفاینری طلا این مهم با جداسازی عناصر مزاحم یا جیوه و نقره به شمش 999 تبدیل میشود . کاتد های طلا دارای مقدار کمی جیوه می باشد، در این حالت کنسانتره داخل کوره جیوه قرار داده شده و جیوه آن استخراج می شود. این مرحله 24 ساعت زمان می برد. سپس محلول آب و اسید در میکسر یک تهیه و کاتد یا کنسانتره به آن اضافه گردیده و همزدگی ادامه می یابد تا فلزات قابل حل در اسید در محلول حل گردند. سپس مخلوط حاصل توسط یک فیلتر پرس، فیلتر می گردد. محلول حاصل که شامل سولفات فلزات مختلف می باشد به مخازن دورریز ارسال و کیک حاصل از این فیلنراسیون تخلیه و توزین و میزان طلا و نقره آن اندازه گیری می گردد. مرحله میکسر یک 14 ساعت زمان می برد.

کیک حاصل در میکسر دو  به محلول تیزاب سلطانی اضافه شده و همزدگی ادامه می یابد تا طلا بطور کامل حل و نقره رسوب گردد. سپس توسط فیلتر پرس، مخلوط حاصله را فیلتر نموده و محلول آن را به میکسر 3 هدایت می کنیم. این محلول حاوی طلا و برخی فلزات دیگر بوده و کیک حاصل بصورت عمده حاوی رسوب نقره می باشد. مرحله میکسر دو 5 ساعت زمان می برد.

پس از آنکه کل محلول فیلتراسیون وارد میکسر شماره 3 شد، با یک احیاء کننده قوی، طلا را به صورت فلزی رسوب داده و سپس با فیلتر کردن، پودر طلا را از محلول جدا و برای ادامه به قسمت ذوب می فرستیم. مرحله میکسر 3 حدود 5 ساعت زمان می برد.

کیک رسوب نقره حاصل از فیلتراسیون میکسر 2 با مقدار مورد نیاز از مواد شیمیایی مخلوط و در دمای بیش از 800 درجه سانتیگراد ذوب و بعد از ریخته گری، نقره به صورت قرص حاصل می گردد. این قرص نقره در حدود 96% - 85% نقره دارد. قرص اصله را مجددا ذوب و با آن آند درست می کنیم. آند حاصله را در الکترولیز نقره قرار می دهیم و بعد از آنکه عمل الکترولیز پایان گرفت ، نقره بصورت پودر نقره از کاتد جدا و ذوب می گردد. سپس بنا به درخواست مشتری، نقره تولیدی به شکل شمش، میله و یا ساچمه ریخته گری و بسته بندی می گردد.

پودر طلای حاصل از میکسر شماره 3 را درون بوته ریخته و در دمای بیش از 1000 درجه سانتیگراد ذوب و با کمک مواد شیمیایی، اندک ناخالصی که ممکن است در میکسر شماره 3 به همراه طلا رسوب کرده باشد را از مذاب خارج می کنیم. سپس این شمشها را مجددا ذوب و گوارسه می کنیم تا طلا به شکل ساچمهGold granules)  ( درآید. این کار جهت توزین مناسب شمش ها می باشد. بعد از گوارسه کردن، با استفاده از یک ترازوی دقیق، ساچمه های طلا را توزین و به صورت بسته های یک کیلوگرمی تقسیم می کنیم.بسته های توزین شده یک کیلوگرمی را جداگانه ذوب و در قالب مخصوص طلا ریخته گری نموده تا شمش های یک کیلوگرمی حاصل گردد. شمش ها را مجددا و به صورت تک تک و با دقت توزین، سپس بسته بندی و راهی بازار می شوند.

 

 

                                                                                                                                 

           طلا، 79Au

   
 

خصوصیات طلا

 

 

ظاهر :  Metallic Yellow

جرم اتمی :  (4) 196.966570

استاندارد :  (Ar،

عد اتمی  ( Z )   79

آرایش الکترونی :         [Xe] 4f14 5d10 6s1

فاز STP     جامد  

نقطه ذوب : 1337.33 K ​(1064.18 °C, ​1947.52 °F)

نقطه جوش : 3129 K ​(2856 °C, ​5173 °F)

چگالی  (near r.t.)   19.30 g/cm3

حرارت همجوشی  : ki/mo   12.55

آنتالی تبخیر  : 324 kJ/mol

ظرفیت حرارتی : 25.418 J/(mol·K)

عدد اکسایش :  −3, −2, −1, 0,[۲] +1, +2, +3, +5 an amphoteric اکسید

الکترونگاتیوی  :  مقیاس پائولینگ: 2.54

انرژی یونش  :   1st: 890.1 kJ/mol-   2nd: 1980 kJ/mol

شعاع اتمی : empirical: 144 pm

شعاع کووالانسی  : pm 136±6

شعاع واندروالسی :  166 pm   

کاربرد :  جواهرسازی ، پزشکی،  خوردنی و نوشیدنی  (·  طلا به صورت یک افزودنی با شمارهٔ E175 می‌تواند به خوراکی‌ها افزوده شود.[۲۵])  صنعت ، الکترونیک .

مصرف  :  ۵۰٪ طلای تولیدی در جهان در گوهرسازی، ۴۰٪ در سرمایه‌گذاری و ۱۰٪ در صنعت کاربرد دارد.

   
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

           طلا، 79Au

   
 

خصوصیات طلا

 

 

ظاهر :  Metallic Yellow

جرم اتمی :  (4) 196.966570

استاندارد :  (Ar،

عد اتمی  ( Z )   79

آرایش الکترونی :         [Xe] 4f14 5d10 6s1

فاز STP     جامد  

نقطه ذوب : 1337.33 K ​(1064.18 °C, ​1947.52 °F)

نقطه جوش : 3129 K ​(2856 °C, ​5173 °F)

چگالی  (near r.t.)   19.30 g/cm3

حرارت همجوشی  : ki/mo   12.55

آنتالی تبخیر  : 324 kJ/mol

ظرفیت حرارتی : 25.418 J/(mol·K)

عدد اکسایش :  −3, −2, −1, 0,[۲] +1, +2, +3, +5 an amphoteric اکسید

الکترونگاتیوی  :  مقیاس پائولینگ: 2.54

انرژی یونش  :   1st: 890.1 kJ/mol-   2nd: 1980 kJ/mol

شعاع اتمی : empirical: 144 pm

شعاع کووالانسی  : pm 136±6

شعاع واندروالسی :  166 pm   

کاربرد :  جواهرسازی ، پزشکی،  خوردنی و نوشیدنی  (·  طلا به صورت یک افزودنی با شمارهٔ E175 می‌تواند به خوراکی‌ها افزوده شود.[۲۵])  صنعت ، الکترونیک .

مصرف  :  ۵۰٪ طلای تولیدی در جهان در گوهرسازی، ۴۰٪ در سرمایه‌گذاری و ۱۰٪ در صنعت کاربرد دارد.

   
 

 

 

 

نمودار زیر یک نمای کلی از فرآیندهای اصلی در تصفیه طلا و نقره را نشان می دهد. لطفا توجه داشته باشید که این کار بسیار ساده است و جزئیات بسیاری از زیر فرایندهای مربوط به هر فرآیند کلیدی ، ورودی های شیمیایی درگیر در هر فرآیند و همچنین نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از هر فرآیند را بیان نمی کند.

معادن طلا با استفاده از تکنیک های مختلف سنگ معدن را پردازش می کنند تا آلیاژی متشکل از طلا و نقره تشکیل شود که به آن میله دور گفته می شود. ترکیب dore می تواند به طور قابل توجهی بین معادن متفاوت باشد ، اما به طور کلی میله های dore طلا فرآیندهای ضرابخانه پرت از 70-80٪ طلا و 10-15٪ نقره تشکیل شده است.

شمش های دور ابتدا برای اطمینان از همگن بودن فلز توزین و ذوب می شوند برای تعیین مقدار دقیق طلا و نقره موجود ، نمونه ای از این مورد ذوب شده گرفته شده و مورد سنجش قرار می گیرد.

سپس متخصص نتیجه ای دریافت می کند ، که بیانیه ای است نشانگر وزن میله dore ، درصد طلا و نقره در میله ، و از این دو ، مقدار محاسبه شده طلا و نقره خالص. سپس معدن کاران یا این طلای و نقره خالص را به صورت نقدی به فروش می رسانند ، یا بر اساس ثبت سفارش و لوگوی  مشتری عمل میکنند. سپس نوار dore به مالکیت ریفاینری تبدیل می شود.

میله dore ابتدا یک فرآیند تصفیه کلر را طی می کند ، که به آن فرآیند میلر نیز می گویند. این شامل جوشاندن گاز کلر از طریق فلز دور مذاب است که در آن نقره (و بیشتر فلزات دیگر) با کلر واکنش می دهند و کلرید نقره را به عنوان یک سرباره در بالای آن تشکیل می دهند. این فرآیند طلا را با خلوص 99.5٪ تولید می کند ، که معمولاً مستقیماً به شمش های 400 اونس با وزن عجیب و غریب که در بازارهای عمده فروشی استفاده می شود ، ریخته می شود.

خروجی اصلی فرآیند تصفیه کلر ، کلرید نقره است که برای حذف فلزات پایه وارد فرآیند شستشوی نقره می شود. سپس کلرید نقره به نقره فلزی تبدیل شده و سپس با الکترولیز تصفیه می شود.

اگر تقاضای طلای با خلوص بالاتر وجود داشته باشد ، 99.5٪ طلای خالص حاصل از فرآیند تصفیه کلر به آندها ریخته می شود تا در فرآیند تصفیه الکترولیتی ، که به آن فرآیند Wohlwill نیز گفته می شود ، استفاده شود. آندها درون حمامی از اسید کلریدریک قرار می گیرند و جریان الکتریکی از آن عبور می کند که باعث حل شدن طلا می شود و سپس با خلوص 99.99٪ روی کاتد قرار می گیرد.

کاتدهای حاصل ذوب ، دانه بندی شده و سپس از گرانول ها برای اندازه گیری دقیق وزن طلا برای ریخته گری در اندازه های شمش از کیلو (32.15 اونس) تا نصف اونس استفاده می شود.

تصفیه نقره

ترکیب شمش های نقره ای dore فرآیندهای ضرابخانه از حدود 90٪ نقره و 10٪ طلا تشکیل شده است. همانند dore طلا ، dore نقره ای نیز توزین ، ذوب ، سنجش و براندازی می شود.

فرآیند تصفیه نقره الکترولیتی مشابه طلا است ، با این تفاوت که آندهای نقره در یک حمام اسید نیتریک حل می شوند. کاتدهای حاصل 99.9٪ نقره خالص است. همانند تولید شمش های طلای کوچک ، این کاتدها  دانه بندی شده و به شمش های خرده فروشی ریخته می شوند رایج ترین آنها 100 اونس است .

در ایران این واحد پالایشگاه طلا ( ریفاینری طلا ) به شکل مستقل وجود ندارد و کارخانه های دولتی و خصوصی کاتدهای طلا خود را به هیچ واحدی ارایه نمی کنند برای استحصال و خود واحدی تحت این عنوان در زیر مجموعه خود دارند .

لذا با نبود این کارخانه مذکور ، ضرورت ایجاد و احداث کارخانه ریفاینری و پالایش طلا احساس میشود و این کارخانه می تواند به جای خوراک کاتد ، مصنوعات طلا ، طلای ذوب شده و همچنین طلای بازیافتی از لوازم الکترونیک نیز جذب نماید و باعث ایجاد اشتغال شود .لذا این مجموعه از سرمایه گذاران حقیق و حقوقی دعوت به سرمایه گذاری می نماید .

پذیریش سرمایه گذار ( کلیک کنید )

برگشت به صفحه اول شرکت لبخند کاغذی Laka Gold  معادن طلا بخش خصوصی ( لطفا کلیک کنید )  

گروه شرکتای لبخند کاغذی(lakagold) کپی رایت کلیه حقوق معنوی و مادی و مدنی این سایت بدون اخذ اجازه کتبی مجاز نیست و پیگرد قانونی دارد )

Please publish modules in offcanvas position.