ریفاینری طلا \hghda'hi xgh , Gold Refinery iran

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ریفاینری طلا \hghda'hi xgh gold Refinery

 Vdthkdvd xgh , vdthkdvd xghd hdvhk , vdthkdvd ala xgh , vdthdkvd xgh lain vdthdkvd jivhk vdthdkvd j;hf vdthdkvd hsjhk jivhk v ck[hk v j,cgv vdthdkvd hwtihk vdthdkvd cva,hvk vdthdkvd hr nvi v hsjhk ovhshk vq,d vdthdkvd hsjhk ovhshk [k,fd vdthdkvd hvlksjhk vdthdkvd v,sdi vdthdkvd jv;di vdthdkvd ;hkhnh vdthdkvd hlvd;h vdthdkvd thvksi vdthdkvd Hglhk vdthdkvd rchrsjhk vdthdkvd gvsjhk vdthdkvd chinhk vdthdkvd ikn vdthdkvd jhdgkn vdthdkvd l,ji vdthdkvd cv hojvhk vdthdkvd joj sgdlhk vdthdkvd hpnhe ;hvohki vdthdkvd , hpnhe ;hv’hi v shoj vdthdkvd svlhdi ‘bhvd vdthdkvd jhldk lhgd vdthdkvd \hdhk khli vdthdkvd , hk,hu vdthdkvd gdsj vdthdkvd vdthdkvdhsjvhdgh vdthdkvd hsjvhgdh vdthdkvd hdjhgdh vdthdkvd l[hvsjhk vdthdkvd hk’gsjhk v s,mds ریفاینری طلا و ریفاینری کارخانه طلا و ریفانیری معادن طلا و ریفاینری های جهان و ریفاینری در آلمان و ریافنیری در اتریش و ریفاینری در ایتالیا و ریفاینری در ایتالای و ریفاینری در ایران و ریفایرنی در تهران و ریفایتری در مشهد و ریفاینری در زنجان و ریفایرنی در تکاب و ریفاینری فرانسه.  ریفاینری تهران   

\hghda’hi xgh , \hghda’hi xgh hdvhk , \hghda’hi xgh nv [ihk \hghda’hi xgh hr nvi , \hghda’hi xgh lain , \hghda’hi xgh j;hf , \hghda’hi xgh jivhk , \hghda’hi xgh lain , \hghda’hi xgh ck[hk , \\hghda ‘hi xgh jfvdc , \hghda’hi xgh gvsjhk , \hghda’hi xgh hsjhk ovhshk vq,d , \hghda’hi xgh hsjhk ovhshk alhgd , \hghda’hi xgh hsjhk ovhshk [k,fd , \hghda’hi xgh fvns;k , \hghda’hi xgh cv hojvhk , \hghda’hi xgh hjvda , \hghda’hi xgh l[hvsjhk , \hghda’hi xgh jv;lksjhk , \hghda’hi xgh v,sdi , \hghda’hi xgh Hlvd;h , \hghda’hi xgh ;hkhnh , \hghda’hi xgh ]dk , \hghda’hi xgh h,ksh jv;di , \hghda’hi xgh hiv , \hghda’hi xgh h,vldi , \hghda’ih ih [ihk , gdsj \hghda’hi ihd [ihk , gdsj \hghda’hi ihd nkdh  ریفاینری طلا و ریفاینری کارخانه طلا و ریفانیری معادن طلا و ریفاینری های جهان و ریفاینری در آلمان و ریفاینری در اتریش و ریفاینری در ایتالیا و ریفاینری در ایتالای و ریفاینری در ایران و ریفاینری در تهران و ریفایتری در مشهد و ریفاینری در زنجان و ریفاینری در تکاب و ریفاینری فرانسه  , vdthdkvd lain , vdthdkvd jivhk , v j;hf , vdthdkvdck[hk , v hjshk jivhk , v hdjhgdh , v ;hkhnh , vdthdkvd gdlndv, , vdthdkvd ovhshk vq,d , vdthdkvd o,d , v fvns;k , v jvfj pdnvi , v cv liv , v cv hojvhk , vdthdkvd hr nvi , vdthdkvd v,sdi , vdthdkvd rchrsjhk ,  ;hvohki shvd’,kd , vdthdkvd lunk shvd’,kd , vdthdkvd xghd l,ji , vdthdkvd cva,hvk , vdthdkvd gdsj vdthdkvdihd [ihk , Gold Refinery, Iran Gold Refinery, Jahan Gold Refinery, Mashhad Gold Refinery, Tehran Gold Refinery, Takab Gold Refinery, Zanjan, Khorasan Razavi, South Khorsan Gold Refinery, North Khorasan Gold Refinery, Tehran Province Gold Refinery, Isfahan Gold Refinery Moteh, Aq Dareh Gold Refinery, Zarshavarn Gold Refinery, Zar Mehr Gold Refinery, Russia Gold Refinery, Armenia Gold Refinery, Gold Refinery, Azerbaijan Gold Refinery, Construction of Gold Refinery in Iran Gold Refinery Invitation to Buy Refinery Gold, Gold Refinery Capital, List of Refineries in Iran and the World F Gold Mines of Iran F Gold Mines Private Sector in Iran, Gold Refinery Private Sector in Iran

ریفاینری طلا Iran Gold Refinery

فرآیند تصفیه فلزات گرانبها  در ریفاینری های دنیا  

ریفاینری طلا چیست ؟

ریفاینری طلا (Gold Refinery) یا همان پالایشگاه طلا می باشد ، اکثر معدن کاران طلا در دنیا و ایران  بعد از مرحله استخراج طلا به روشن رو باز ( Open Pit ) از کانسگ ( سنگ طلا دار ) یا پلاسر ( طلای ریز در خاک و شن طلا دار ) که اکثرا به روش سیانوراسیون است (Cyanide )، طلا را به روش لچینگ (Leching) و کربن اکتیو (Activated Carbon) استخراج می کنند  . نیاز به تصویه طلای ناخالص استخراج شده دارند که باید فلزات همراه و ناخالصی های آن جداسازی شود ، ریفاینری این وظیفه را بر عهده دارد ، بنابراین ریفاینری تصویه خانه طلا است و مواد مزاحم و فلزات همراه را جدا سازی نموده و طلا خالص می نماید همان عیار 24  و خلوص طلا را تا 999.9 به افزایش می رساند   .

نمودار زیر یک نمای کلی از فرآیندهای اصلی در تصفیه طلا و نقره را نشان می دهد. لطفا توجه داشته باشید که این کار بسیار ساده است و جزئیات بسیاری از زیر فرایندهای مربوط به هر فرآیند کلیدی ، ورودی های شیمیایی درگیر در هر فرآیند و همچنین نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از هر فرآیند را بیان نمی کند.

معادن طلا با استفاده از تکنیک های مختلف سنگ معدن را پردازش می کنند تا آلیاژی متشکل از طلا و نقره تشکیل شود که به آن میله دور گفته می شود. ترکیب dore می تواند به طور قابل توجهی بین معادن متفاوت باشد ، اما به طور کلی میله های dore طلا فرآیندهای ضرابخانه پرت از 70-80٪ طلا و 10-15٪ نقره تشکیل شده است.

شمش های دور ابتدا برای اطمینان از همگن بودن فلز توزین و ذوب می شوند برای تعیین مقدار دقیق طلا و نقره موجود ، نمونه ای از این مورد ذوب شده گرفته شده و مورد سنجش قرار می گیرد.

سپس متخصص نتیجه ای دریافت می کند ، که بیانیه ای است نشانگر وزن میله dore ، درصد طلا و نقره در میله ، و از این دو ، مقدار محاسبه شده طلا و نقره خالص. سپس معدن کاران یا این طلای و نقره خالص را به صورت نقدی به فروش می رسانند ، یا بر اساس ثبت سفارش و لوگوی  مشتری عمل میکنند. سپس نوار dore به مالکیت ریفاینری تبدیل می شود.

میله dore ابتدا یک فرآیند تصفیه کلر را طی می کند ، که به آن فرآیند میلر نیز می گویند. این شامل جوشاندن گاز کلر از طریق فلز دور مذاب است که در آن نقره (و بیشتر فلزات دیگر) با کلر واکنش می دهند و کلرید نقره را به عنوان یک سرباره در بالای آن تشکیل می دهند. این فرآیند طلا را با خلوص 99.5٪ تولید می کند ، که معمولاً مستقیماً به شمش های 400 اونس با وزن عجیب و غریب که در بازارهای عمده فروشی استفاده می شود ، ریخته می شود.

خروجی اصلی فرآیند تصفیه کلر ، کلرید نقره است که برای حذف فلزات پایه وارد فرآیند شستشوی نقره می شود. سپس کلرید نقره به نقره فلزی تبدیل شده و سپس با الکترولیز تصفیه می شود.

اگر تقاضای طلای با خلوص بالاتر وجود داشته باشد ، 99.5٪ طلای خالص حاصل از فرآیند تصفیه کلر به آندها ریخته می شود تا در فرآیند تصفیه الکترولیتی ، که به آن فرآیند Wohlwill نیز گفته می شود ، استفاده شود. آندها درون حمامی از اسید کلریدریک قرار می گیرند و جریان الکتریکی از آن عبور می کند که باعث حل شدن طلا می شود و سپس با خلوص 99.99٪ روی کاتد قرار می گیرد.

کاتدهای حاصل ذوب ، دانه بندی شده و سپس از گرانول ها برای اندازه گیری دقیق وزن طلا برای ریخته گری در اندازه های شمش از کیلو (32.15 اونس) تا نصف اونس استفاده می شود.

تصفیه نقره

ترکیب شمش های نقره ای dore فرآیندهای ضرابخانه از حدود 90٪ نقره و 10٪ طلا تشکیل شده است. همانند dore طلا ، dore نقره ای نیز توزین ، ذوب ، سنجش و براندازی می شود.

فرآیند تصفیه نقره الکترولیتی مشابه طلا است ، با این تفاوت که آندهای نقره در یک حمام اسید نیتریک حل می شوند. کاتدهای حاصل 99.9٪ نقره خالص است. همانند تولید شمش های طلای کوچک ، این کاتدها  دانه بندی شده و به شمش های خرده فروشی ریخته می شوند رایج ترین آنها 100 اونس است .

در ایران این واحد پالایشگاه طلا ( ریفاینری طلا ) به شکل مستقل وجود ندارد و کارخانه های دولتی و خصوصی کاتدهای طلا خود را به هیچ واحدی ارایه نمی کنند برای استحصال و خود واحدی تحت این عنوان در زیر مجموعه خود دارند .

لذا با نبود این کارخانه مذکور ، ضرورت ایجاد و احداث کارخانه ریفاینری و پالایش طلا احساس میشود و این کارخانه می تواند به جای خوراک کاتد ، مصنوعات طلا ، طلای ذوب شده و همچنین طلای بازیافتی از لوازم الکترونیک نیز جذب نماید و باعث ایجاد اشتغال شود .لذا این مجموعه از سرمایه گذاران حقیق و حقوقی دعوت به سرمایه گذاری می نماید .

پذیریش سرمایه گذار ( کلیک کنید )

برگشت به صفحه اول شرکت لبخند کاغذی Laka Gold  معادن طلا بخش خصوصی ( لطفا کلیک کنید )  

گروه شرکتای لبخند کاغذی(lakagold) کپی رایت کلیه حقوق معنوی و مادی و مدنی این سایت بدون اخذ اجازه کتبی مجاز نیست و پیگرد قانونی دارد )

Please publish modules in offcanvas position.