احداث ریفاینری در اروپا و آسیا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Gold rifinery ،vdthdkvd xgh t hpnhe vdthkdvd xgh, hpnhe vdthkdvd xgh ohv[ hc ;a, v T hk, hu vdthkdvd xgh, \hghda'hi xgh, vdthdkvd xgh hdvhk, \hghda'hi xgh nv hdvhk, vdthdkvd xgh nv jihvk, vdthdkvd xgh nv j;hf, vdthdkvd xgh nv lain, vdthdkvd xgh nv jfvdc, vdthdkvd xgh nv ck[hk, vdthkdvd xgh nv hv, \h, vdthdvkd xgh nv ohvhsk vq, d, vdthdkvd xgh nv ovhshk [k, fd, vdthdkvd xgh nv lain, vdthkdvd xgh cvhojvhk, vdthdkvd xgh hr nvi, vdthkdvd xgh joj sgdlhk, vdthkdvd xgh cvliv, vdthdkvd xgh cva, hvk, vdhtkdvd xgh shvd ', kd ، Gold Refinery, Invitation to Invest in Gold Refinery, Duat to Invest in Gold Refinery Construction, Types of Gold Refining, Gold Refining Methods, Types of Gold Refining Methods, Thermal Method, Chemical Method, Electrolysis Method, Independent Refinery, Refinery in Iran, Gold Refinery in China, Gold Refinery in Europe, Gold Refinery in Russia, Gold Mines, Gold Refinery Capital, Gold Refining Capital, Gold Refinery, Gold Ingots, 999.9 Ingots Production, 750 Ingots Production, 18 Carat Ingots Production, 24 Carat Ingots Production, Paper Smile Companies Group, Paper Smile Company

دعوت به سرمایه گذاری در احداث ریفاینری طلا

شرایط فورس با سود سرشار و پایدار

با توجه به سکرت بودن دانش استحصال طلا بین تولید کنندگان طلا و کارخانه های طلا در بعضی از کشورهای اروپای شرقی و آسیا و همچنین جذابیت برای آنان و امکان فراهم نمودن کنسانتره طلا از افریقا و خاک طلا پر عیار و داشتن  صرفه حمل و نقل و استحصال ، و همچنین پذیریش مدیران ارشد کشورهای مذکور ، فرصت و شرایط خوبی برای احداث کارخانه استحصال طلا و تولید شمش طلا برای این مجموعه بوجود آمده است لذا با توجه به سفرهای مکرر و مذاکرات و درخواست سرمایه گذرار خارجی برای مشارکت و تامین سرمایه خارجی از حامیان مقدماتی ( اسپانسر  ) دعوت به مشارکت در اجرای طرح و با توجه به در نظر گرفتن تامین سرمایه قطعی کشورهای متقاضی میشود .

 

 

گروه شرکتای لبخند کاغذی(lakagold) کپی رایت کلیه حقوق معنوی و مادی و مدنی این سایت بدون اخذ اجازه کتبی مجاز نیست و پیگرد قانونی دارد )

Please publish modules in offcanvas position.